Sundhed-ambassadoerer-big

Værdien for dig og dine medarbejdere

  • Få mere ud af arbejdsmiljøindsatsen
  • Få viden og værktøjer du kan bruge med det samme
  • Skab forandring med succes
  • Giv arbejdsmiljøindsatsen stor værdi for virksomheden

Kontakt Akademi for Krop og Sundhed

Tilmeld
dig her

Send os spørgsmål

Ring til os
70 200 726

Effektiv arbejdsmiljø- og sundhedsledelse

Større krav om produktivitet på virksomhederne kan gøre det svært at indfri ambitionerne i forhold til arbejdet med arbejdsmiljø og sundhedsfremme. Derfor har Akademi for Krop og Sundhed sammensat et kursus der giver arbejdsmiljøorganisationen den viden og de værktøjer der skal til for netop at løfte jeres indsats på områderne op på næste niveau.

Få mere ud af arbejdsmiljøindsatsen
Godt struktureret arbejdsmiljøarbejde giver jer det størst mulige udbytte i forhold til indsatsen. Dette gælder den årlige arbejdsmiljødrøftelse, organiseringen af arbejdet omkring arbejdsmiljø og sundhedsfremme, samt det løbende arbejde med arbejdspladsvurderingen og målsætninger i arbejdet.  Til kurset bliver gennemgået, hvorledes en god struktur kan frigøre tid for dig til at arbejde med reelle forbedringer i arbejdsmiljøet.

Direkte omsættelig viden og værktøjer
Ved sammensætningen af kurset har vi lagt vægt på at give viden og værktøjer der er direkte omsættelige for dig i dit arbejde med arbejdsmiljø og sundhedsfremme. Du kommer derfor fra kurset med en håndgribelig værktøjskasse som du kan bruge i dit videre arbejde. Derudover indholder kurset eksempler på hvad andre virksomheder har gjort, hvilket også kan inspirere dig til videre handling.

Skab forandring for dine kolleger
Som alle der beskæftiger sig med arbejdsmiljø og sundhedsfremme ved, kan der være stor modstand mod forandring. Derfor er det vigtigt at du også bliver klædt på i forhold til hvordan du skaber forandring med succes gennem effektiv kommunikation, samt forankring af de initiativer der bliver implementeret. Lær også hvordan du kan bruge nudging for at præge folks adfærd og om fysisk parathed – altså træning kan sikre at man bedst muligt bliver gearet til det arbejde der skal udføres.

Skaber værdi for virksomheden
Investeringen i arbejdsmiljø og medarbejdernes sundhed kommer godt igen, for undersøgelser har vist at for hver investeret 1 kr. får virksomheden kr. 2,5 kr. igen.  Kurset hjælper også dig i forhold til hvordan måle effekten af jeres indsats på faktorer som nedsat arbejdsrelateret sygefravær, øget trivsel og arbejdsglæde, samt større motivation og produktivitet.

Opfylder gældende krav
Kurset opfylder naturligvis alle gældende lovkrav og krav i forbindelse med OHSAS 18001 certificering for både arbejdsmiljøarbejdet og arbejdet med sundhedsfremme i virksomheden.

Målgruppe:
Arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsesrepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen.

Varighed:
1½ dag (11 timer)

Pris:
Kr. 3.750 per person