Kvaliteten af vores uddannelser og vores undervisning er kernen af det, vi står for på Akademi for Krop og Sundhed. Vores uddannelser tager udgangspunkt i den sidste, mest relevante forskning på området og vi foretager løbende kvalitetssikring af vores uddannelser.

Din oplevelse er vigtig for os
Kvalitetssikringen tager udgangspunkt i de tilbagemeldinger som vi systematisk indsamler fra vores elever og undervisere. Det er derfor således at vores elever har dem største vægt i forhold til forbedringer af vores uddannelsers indhold og kvalitet. Derudover, foretager akademiet systematisk stikprøvekontrol af kvaliteten af vores undervisning.

Systematisk kvalitetssikring
Akademiets ledelse arbejder løbende med den feedback vi modtager via ovennævnte kanaler og sikrer passende korrigerende og forebyggende handlinger dér, hvor det er påkrævet.

En overordnet opsummering af de indkomne tilbagemeldinger fra elever og undervisere forelægges kvartalsvis det faglige udvalg for hvert uddannelsesområde. Det er det faglige udvalgs opgave at behandle indkomne sager og komme med anbefalinger til Akademiets ledelse om nødvendige forbedringer. Til det faglige udvalgs arbejde hører naturligvis også opfølgning på handlingsplaner der har til mål at forbedre kvaliteten på akademiet.

Kontinuerlig udvikling
Det faglige udvalg arbejder ligeledes med indholdet på de forskellige uddannelser. Hele pensum, samt uddannelsesmateriale indenfor hver uddannelse tages op til revision én gang årligt. Ud fra det faglige udvalgs anbefalinger, elevernes og undervisernes tilbagemeldinger, samt tendenser i samfundet opdateres vores uddannelser tilsvarende. På den måde sikrer vi at uddannelser på Akademi for Krop og Sundhed altid er relevante og tidssvarende, samt matcher de behov der er i Danmark.

Akademi for Krop og Sundhed

  • For dem der vil gøre en forskel
  • Uddannelser og kurser af høj kvalitet
  • Altid baseret på den nyeste og mest relevante viden
  • Kontinuerlig udvikling og kvalitetssikring

Mød CityFys


Kontakt Akademi for Krop og Sundhed

Tilmeld
dig her

Send os spørgsmål

Ring til os
70 200 726